CJENIK

Plaćanje temeljem ispostavljene fakture na navedeni račun tvrtke Mnemosyne j.d.o.o.

Sukladno članku 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (NN 73/13.) tvrtka Mnemosyne j.d.o.o. nije obveznik sustava PDV-a.

Konverzacijski tečaj

Mjesečni modul
EUR109,00
 • 20 školskih sati kroz mjesec dana u poslijepodnevnim ili večernjim terminima.

Tečaj engleskog jezika za odrasle

40 školskih sati
EUR249,00
 • 40 školskih sati u predviđenim večernjim terminima.

Tečaj poslovnog engleskog jezika za tvrtke

Mjesečni modul
EUR399,00
 • 16 školskih sati mjesečno u jutarnjim i prijepodnevnim terminima.

 • 2-8 polaznika.

Pripreme za polaganje ispita za međunarodne certifikate

Individualna nastava
EUR199,00
 • 24 školska sata u terminima utvrđenim prema individualnim mogućnostima polaznika

Pripreme za polaganje ispita iz državne mature

Ciklus intenzivnih priprema za ak. god. 2022/2023 - A i B razina
EUR199,00
 • Last minute” ciklus proljetnih priprema (datum u najavi, proljetni praznici 2020.)

 • 24 školska sata – 4 školska sata svakodnevno od ponedjeljka do subote u periodu trajanja proljetnih praznika

 • Nastava u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

Pripreme za polaganje ispita iz državne mature

Pripreme za ak. god. 2022/2023 - A i B razina
EUR200,00
 • Početak u siječnju 2023.

 • 40 školskih sati – 2 školska sata subotom u periodu od xxx do xxx.

 • Nastava u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

Individualni sat engleskog jezika

EUR20,00