Engleski jezik jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno i sveobuhvatno usvajanje visokoobrazovih kompetencija, i konkurentnost na modernom tržištu rada. Uspjehom na ispitu iz mature, prekretnici u školovanju i životu adolescenata polaznici atestiraju svoje razumijevanje najvažnijeg jezika današnjice. 

Informacije o ispitu iz engleskog jezika na državnoj maturi

 Engleski jezik je obvezatan predmet na državnoj maturi.

Pristupnik odabire želi li polagati ispit iz engleskoga jezika na višoj ili na osnovnoj razini.

 

Ispitni katalog sa svim informacijama vezanim za polaganje ispita državne mature iz engleskog jezika možete preuzeti ovdje (https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2017/10/ENGLESKI-2018.pdf)

PRIPREME U CENTRU MNEMOSYNE

Svi predavači u Centru za engleske studije su učitelji s dugogodišnjim iskustvom pripreme maturanata za uspješno svladavanje zahtjeva ispita na državnoj maturi.

 

Predanost i individualan odnos koji naši predavači grade u odnosu s polaznicima garancija su potpunog razumijevanja predmetne materije i prijenosa traženih kompetencija – u našoj školi niste tek jedan od mnogih! Našu garanciju potvrđuje činjenica da nam se polaznici uvijek rado jave s povratnim informacijama nakon objavljenih rezultata ispita državne mature.

Struktura priprema

Pripreme za ispit iz engleskog jezika obuhvaćaju:

  • Sustavno ponavljanje/uvođenje gramatičkih, sintaktičkih i leksičkih struktura nužnih za uspješno svladavanje ispitnih zadataka
  • Rad na jezičnoj koherenciji i koheziji
  • Usvajanje metodologije rješavanja pojedinih ispitnih zadataka
  • Posebna pažnja posvećena metodologiji i strukturi zadataka esejskog tipa (esej)
  • Realizaciju očekivanih ishoda i potreba pojedinih polaznika
  • Kontinuiranu online podršku tijekom trajanja priprema

Materijali uključeni.

OSNOVNA RAZINA (B)

Osnovna razina ispita iz Engleskoga jezika usklađena je s nastavnim planom i programom s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima.

Na temelju rezultata nacionalnih ispita te iskustva rada s pristupnicima procjenjeno je da realizacijom nastavnoga plana i programa s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima pristupnik postiže  A2 razinu Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike.

VIŠA RAZINA (A)

Viša razina ispita iz Engleskoga jezika usklađena je s nastavnim planom i programom iz engleskoga jezika za gimnazije.

Na temelju rezultata nacionalnih ispita te iskustva rada s pristupnicima procjenjeno je da realizacijom nastavnoga plana i programa iz engleskoga jezika za gimnazije pristupnik postiže  B2 razinu Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike.

INTENZIVNE PRIPREME TIJEKOM PROLJETIH PRAZNIKA

(datum u najavi) A i B razina

24 školska sata – 4 školska sata svakodnevno od ponedjeljka do subote. Nastava u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

LAST MINUTE PROLJETNI CIKLUS PRIPREMA

(datum u najavi) A i B razina

24 školska sata – 2 školska sata subotom u periodu od 31. ožujka do 12. lipnja. Nastava u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

Državna matura (lat. maturitas, maturus) je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija i srednjih škola polažu nakon završetka četvrtog razreda. 

Državnom maturom se provjeravaju i vrednuju postignuta znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su prethodno stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi u skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima. Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava nastavak školovanja ili zapošljavanje.

Obavezu polaganja državne mature imaju učenici gimnazija, dok učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta.

Državnu maturu u suradnji sa školom provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.