TEČAJEVI ZA ODRASLE

Tečajevi za odrasle podrazumijevaju klasičan tip tečaja koji se temelji na programu i smjernicama utvrđenim Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike – ZEROJ (eng. Common European Framework of Reverence for Languages – CEFRL/CEF. ZEROJ je temeljen na pretpostavci da se usvajanje znanja jezika odvija u pet jezičnih djelatnosti koje su sve jednako važne: jezične strukture (ili gramatika i vokabular), čitanje, pisanje, slušanje i govor.
Tri su glavna stupnja definirana referentnim okvirom: A, B i C.

Centar za jezike Mnemosyne nudi tečajeve A i B razine; C razina ne ostvaruje se tečajevima škola stranih jezika jer smjernice i program C razine podrazumijevaju proučavanje jezika na akademskoj razini.

STUPNJEVI

A1 (Beginner)

Na ovoj razini polaznici se upoznaju s osnovnim sintaktičkim i gramatičkim strukturama, a krajnji cilj tečaja jest omogućiti polazniku upotrebu jednostavnih fraza i rečenica, te ponuditi temelj za snalaženje u jednostavnim društvenim razmjenama. Uz vladanje osnovnim vokabularom polaznici bi na kraju ovog tečaja trebali moći sročiti kratak tekst poput poruke ili e-maila i s razumijevanjem pročitati kratak tekst.

A2 (Elementary)

Po stjecanju kvalifikacija A2 razine polaznici bi trebali moći sudjelovati u bazičnim razgovorima o svakodnevnim temama, s razumijevanjem pročitati jednostavan članak na internetu ili opisati svoju obitelj, prijatelje, svakodnevicu i navike. Osnovu A2 razine čine tematsko usvajanje vokabulara i nadgradnja elementarnih gramatičkih struktura.

B1 (Intermediate)

Od polaznika koji završe B1 razinu očekuje se sposobnost neometanog razumijevanja i produkcije govora o bliskim temama koje susrećemo u svakodnevnom, poslovnom ili školskom okruženju. Polaznici su u stanju napisati koherentan tekst na temu osobnih iskustava, interesa i ambicija, kao i argumentirati svoje mišljenje ili stajalište. 

B2 (Upper-Intmd)

Polaznici stječu kapacitete za razumijevanje i izlaganje složenijih konkretnih i apstraktnih tema, uključujući i kompetencije stručnog izražavanja u vlastitom interesnom području. Polaznici koji završe ovaj stupanj trebali bi bez poteškoća voditi suvisao razgovor s izvornim govornikom, kao i producirati jasno argumentirano izlaganje na širok spektar tema uz razmatranje različitih stajališta.  

Kome su namijenjeni ovi tečajevi?

Ovaj tip tečaja namijenjen je polaznicima koji u kratkom vremenskom roku žele usvojiti kompetencije pojedinog stupnja ili revidirati i nadopuniti postojeće poznavanje engleskog jezika. S obzirom na intenzivnu prirodu tečaja polaznici ne mogu očekivati napredak isključivo uz angažman tijekom nastave. Za usvajanje i utvrđivanje elemenata definiranih pojedinim programom potreban je individualan rad i predanost zacrtanom cilju. Uz detaljno objašnjenje gradiva naši predavači pobrinut će se da su svi polaznici upoznati s provjerenim metodama samostalnog rada.

Osnovne informacije o tečaju

  • Svaki stupanj sastoji se od dva modula u trajanju od 40 školskih sati ( A1 stupanj sastoji se od modula A1.1 i A1.2)
  • Nastava se održava dva puta tjedno u trajanju dva školska sata kroz period od deset tjedana
  • Polaznicima dostupni e-materijali i on-line podrška
  • Redovita zaduženja za samostalan rad uz kontinuirano praćenje i povratne informacije
  • Po završetku drugog modula pojedinog stupnja polaznici pristupaju provjeri znanja u pisanom i usmenom obliku

Pošaljite upit!