PRIJEVODI

Memosyne nudi uslugu prijevoda za jezične kombinacije engleski>hrvatski i hrvatski>engleski, a kroz mrežu vrhunskih partnera i dugogodišnjih suradnika nudimo uslugu prijevoda na sve veće europske jezike.

Svi prevoditelji Mnemosyne mreže prevoditelja svoje znanje jezika potvrđuju visokoškolskim obrazovanjem relevantnog lingvističkog smjera.

Prijevod podrazumijeva cjelovit prijenos značenja izvornika na ciljani jezik. S obzirom da se u jeziku kriju sve inherentne različitosti i obilježja određene kulture, kako bi zadržao integritet izvornika dobar prevoditelj mora vladati svim društveno-kulturnim i lingvističkim aspektima ciljanog jezika, kao i njegovati široki spektar jezičnih registara.

Svaki prijevod nova je slagalica iza koje su sati podrobnog istraživanja i minucioznog spajanja usvojenih znanja u savršenu cjelinu.

PISANI PRIJEVOD I LEKTURA

Obračunska jedinica za pisane prijevode zove se kartica. Kartica teksta sastoji se 1500 tipkovnih znakova, uključujući razmake. Broj znakova utvrđuje se stavkom „word/character count“ dostupnoj u većini programa za obradu teksta (poput MS Word).

Vrijednost kartice utvrđuje se prema osnovici umanjenoj ili uvećanoj prema parametrima koji definiraju zahtjevnost prijevoda: sadržaj, ukupna količina kartica izvornika i rok dostave, tj. dnevna kvota teksta.

Sadržaj je utvrđen općom tematikom i namjenom izvornika. Prijevod kartice web sadržaja popularne tematike i prijevod kartice pravnog dokumenta ne zahtjevaju jednak referentni angažman, što posljedično utejče na dinamiku prevođenja.

Uz predmet izvornika, na cijenu i rok dostave utječe ukupan broj kartica teksta. Na veće količine teksta unutar nominalne dnevne kvote odobravamo popust.

Nominalna dnevna kvota prijevoda iznosi 6 kartica, što je ujedno i osnovica za daljnji obračun cijene. Na prijevode čiji rok dostave premašuje nominalnu dnevnu kvotu prijevoda zaračunava se dodatni postotak utvđen ukupnom dinamikom prijevoda. Nominalna dnevna kvota podrazumijeva tjedan od šest radnih dana. 

Lektura podrazumijeva proces jezične i stilske obrade teksta u vidu uklanjanja mogućih pravopisnih, gramatičkih, sintaktičkih i leksičkih grešaka pisanog predloška. Sam proces komplementiran je korekturom – uklanjanjem tipografskih grešaka koje su se potkrale prilikom pisanja teksta i formatiranjem teksta prema traženom standardu (MLA, APA…). Zajedno, lektura i korektura predstavljaju posljednji stadij tipografske produkcije prije same publikacije.

TUMAČENJE

Tumačenje podrazumijeva direktan govoreni prijevod izvornog jezika istovremeno s izvornikom ili u pauzama koje izvorni govornik dozvoljava za prijevod. Za razliku od pisanih prijevoda, pri tumačenju prevoditelj nema vremena za naknadnu redakciju ili konzultaciju izvora poput rječnika ili glosara, te je potpuno razumijevanje materije i semantike izvornika od iznimne važnosti za uspješan prijevod. Uzimajući u obzir socio-lingvističke različitosti jezika, tumaču se dozvoljava proširena interpretacija kako bi se prenijeo cjeloviti smisao i zadržale paralingvističke karakteristike izvornika.

Razlikujemo tri vrste tumačenja: simultano, konsekutivno i chuchotage (šaptanje).

 

Kod simultanog (istovremenog) tumačenja prevoditelj tumači izvornik istovremeno s govornikom. Za simultano prevođenje potrebna je posebna oprema koja omogućava nesmetani prijenos tumačenja slušateljima. Simultano prevođenje koristi se tijekom konferencija, predavanja, seminara ili sudskih procesa.Mnemosyne nudi uslugu konsekutivnog tumačenja i šaptanog tumačenja.

KONSEKUTIVNO TUMAČENJE

Za razliku od simultanog, konsekutivno (slijedno) tumačenje podrazumijeva prijevod u pauzama koje govornik dozvoljava za prijevod. Uzimajući u obzir da se  navedenim situacijama prevoditelj obraća direktno auditoriju, za konsekutivno prevođenje nije potrebna dodatna oprema. Navedeni tip tumačenja najprimjereniji je za društvena događanja ili poslovne sastanke.

 

CHUCHOTAGE

Chuchotage (fra. šaptanje) vrsta je simultanog tumačenja u kojoj tumač jednoj osobi ili manjoj skupini ispod glasa prenosi prijevod istovremeno s izvornikom. Razlika u odnosu na simultano prevođenje jest da se pri šaptanju ne koristi dodatna oprema, već se tumač direktno obraća slušateljima. Chuchotage se najčešće koristi prilikom poslovnih i protokolarnih događanja.

POŠALJITE UPIT!