KONVERZACIJSKI TEČAJEVI

Mnemosyne ne kategorizira tečajeve prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike već su polaznici grupirani u skupine prema realnom stupnju znanja jezika.*

Svi naši tečajevi su autorski tečajevi maksimalno prilagođeni potrebama polaznika.

POČETNI (Elementary)

Namijenjen početnicima i svima onima koji žele krenuti od samog početka. Cilj tečaja je usvajanje vokabulara i sintaktičkih struktura potrebnih za snalaženje u svakodnevnim situacijama. Naglasak na govornoj produkciji uz intuitivan pristup strukturalnoj analizi jezika.

SREDNJI (Intermediate)

Za polaznike koji vladaju osnovnim sintaktičkim strukturama i leksikom engleskog jezika.  Cilj tečaja je razvoj interpersonalne i prezentacijske komunikacije uz razvoj autodidakcijskih vještina nadgradnje leksika.

NAPREDNI (Advanced)

Tečaj za polaznike koji samostalno vladaju jezikom u svakodnevnim poslovnim i društvenim situacijama. Uz analizu svih gramatičkih i sintaktičkih struktura, napredna razina nudi uvid u semantičko bogatsvo engleskog jezika i tehnike samostalnog usavršavanja.

DROP-IN / DROP-OUT TEČAJEVI

Iako su sva predavanja i aktivnosti pomno isplanirane i strukturirane, tečajevi ne prate linearnu strukturu ili sistematizaciju pojedinih programa već stvarne potrebe polaznika. Iz tog razloga tečajevima je moguće pristupiti u bilo kojem trenutku bez dojma o propuštenom.

MJESEČNI MODULI

Tečajevi se temelje na modulima od 24 školska sata, od kojih 16 sati nastavnih aktivnosti i 8+ sati vannastavnih aktivnosti.  Tjedna nastava uključuje 4 sata nastavnih i 2+ sati vannastavnih aktivnosti* Tjedni raspored i popis vannastavnih aktivnosti nalazi se na oglasnoj ploči škole.

NASTAVA

Nastava se izvodi u opsegu dva školska sata dva puta tjedno prema navedenom rasporedu. Sve nastavne aktivnosti temelje se na autorskim programima prilagođenim intuitivnom učenju jezika.

INDIVIDUALNI SATI – svaki polaznik ostvaruje pravo na jedan individualni školski sat tijekom modula.

MJESEČNE REVIZIJE – mjesečno ponavljanje gramatičkih struktura.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Vannastavne aktivnosti osmišljene su kako bi se polaznicima omogućila sredina za primjenu usvojenih znanja. Tjedne grupe praktičnih multimedijalnih događanja  otvorene svim polaznicima, kojima je cilj približiti kulture i civilizacije engleskog govornog područja. Za razliku od nastavnih aktivnosti, polaznici imaju mogućnost pohađati sve različite vanastavne aktivnosti, što u konačnici može biti više od 8 sati tjedno.

Raspored je podložan izmjenama. Nove grupe i termini formiraju se na temelju interesa i mogućnosti novih polaznika.

Pošaljite upit!